Η υπηρεσία City Logistics και τα πλεονεκτήματά της

Η υπηρεσία City Logistics, έρχεται να δώσει λύσεις στις επιχειρήσεις με μικρό και μεσαίο αριθμό δεμάτων και βαριών αποστολών, οι οποίες θέλουν μια εξειδικευμένη εταιρία courier, πάροχο υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων τους. Η υπηρεσία City Logistics έχει κεντρικό ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού που συνδέεται με την καθημερινότητα των πολιτών όταν η αστική μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων γίνεται με τάξη και με συνέργειες που αποτρέπουν χαοτικές καταστάσεις.

Με την χρήση της υπηρεσίας αυτής επιτυγχάνονται τα παρακάτω:

  • Μείωση κόστους διανομής δεμάτων
  • Αποσυμφόρηση κυκλοφοριακού
  • Μείωση εκπομπών ρύπων
  • Εστίαση στην κύρια δραστηριότητα-αποδέσμευση πόρων
  • Μεταβλητό κόστος βάσει των πωλήσεων
  • Αναφορές – στατιστικά – reports

00 (2)00 (5)