ΑΦΟΙ ΣΥΡΙΔΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΛΕΥΚΗ ΛΕΡΟΥ. Τηλ: 22470-25650