ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.-ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΗΣ Γ.

ΚΑΜΑΡΕΣ ΑΙΓΙΟΥ. Τηλ: 26910-32563