ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ Δ. ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΥΡΑΙΝΑ, ΜΥΚΟΝΟΣ. Τηλ: 6932245019