ΕΜΕΛ-ΚΙΟΥΣΣΗ Α.Ε

3ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΛΑΡΙΣΑ. Τηλ: 2410-660777