ΓΑΔ ΑΛΟΙΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΟΔΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΣΥΡΟΣ. Τηλ: 22810 88502