ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΓΕΙΟΥ 7 – ΒΙΟ.ΠΑ ΓΛΑΥΚΟΥ, ΠΑΤΡΑ. Τηλ: 2610-320647