ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗ ΑΙΚ.-ΛΑΗΣ ΔΗΜ. ΟΕ

ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. Τηλ: 22450-22837