ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ Δ.ΠΕΡΙΚΛΗΣ – ΓΕΝ.ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ, ΛΙΔΩΡΙΚΙ. Τηλ: 210-3426961