ΚΑΝΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ, ΙΚΑΡΙΑ. Τηλ: 2275023061