ΚΕΜ ΑΧΑΙΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ ΟΕ

2ο ΧΛΜ ΠΥΡΓΟΥ – ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ. Τηλ: 26210-34704