ΛΙΑΣΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΚΡΑΒΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΥ 7, ΑΜΦΙΣΣΑ. Τηλ: 22650 23788