ΠΟΥΧΙΑΣ ΔΗΜ. ΑΔΑΜΟΣ

1ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΟΖΑΝΗ. Τηλ: 24610-30502