ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4ο ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Τηλ: 26510-45268