ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ 42-ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ, ΧΑΝΙΑ. Τηλ: 28210-99777/76555