Ανανέωση πιστοποίησης ISO 9001:2000 απο την Bureau Veritas

Η Delatolas Express Cargo AE έλαβε με επιτυχία εκ νέου πιστοποίηση για τις υπηρεσίες «μεταφορών», «μετακομίσεων» και 3PL.

Επιπλέον έχει λάβει πιστοποίηση αναφορικά με τις υπηρεσίες «συναρμολόγησης επίπλων και ξενοδοχειακού εξοπλισμού».

Η πιστοποίηση έγινε μετά από τον ετήσιο περιοδικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28/5/2013 από τον φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas.

Η εταιρεία και κυρίως οι άνθρωποί μας αποδεικνύουν ακόμα μία φορά ότι με συνέπεια και οργάνωση μέσα από τις αυξανόμενες απαιτήσεις των εποχών καταφέρνουν να διατηρούν σταθερά το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών μέσα από διαδικασίες που στόχο έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.