Ένα Παιδί Μετράει τα Άστρα

Ο όμιλος εταιρειών «DELATOLAS Express Cargo» συνεχίζει να υπηρετεί τις αξίες που έχει θέσει στο όραμα του με σημαίνοντα στόχο τον κοινωνικό του χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό  , έδειξε την έμπρακτη συμπαράστασή του στον οργανισμό ΈΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΑ ΑΣΤΡΑ , παρέχοντας υπηρεσίες δωρεάν μεταφοράς  ανακυκλώσιμων  υλικών , με τελικό αποδέκτη από την επεξεργασία τους  άτομα από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

Ευχαριστήρια επιστολή