Επέκταση στόλου Van

«Από τον Δεκέμβριο του 2016 η DELATOLAS COURIER αυξάνοντας τον στόλο των οχημάτων της για τη διανομή δεμάτων με  ευαίσθητα σε θερμοκρασία προϊόντα, επένδυσε σε αγορά νέων  VAN με ψυχόμενο θάλαμο ελεγχόμενης θερμοκρασίας συντήρησης 10 °C  έως 25  °C  και σύστημα έλεγχου και παρακολούθησης της θερμοκρασίας αυτής on line με σκοπό την πιστοποίηση των συνθηκών διακίνησης των προϊόντων (ελεγχόμενη θερμοκρασία και  υγρασία).

Η εταιρεία σήμερα είναι σε διαδικασία πιστοποίησης  με σειρά ISO, όπως:

  • ISO 9000/2015 για την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία
  • ISO 39001 για την οδική ασφάλεια
  • ISO 28000 για την λειτουργία της σε καθεστώς φυσικής ασφάλειας

Η εταιρεία DELATOLAS COURIER επενδύει σήμερα σε σύγχρονη οργάνωση και σε νέες τεχνολογίες προκειμένου να διαφοροποιηθεί και να παρέξει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πελάτες της. Με την επένδυση αυτή η DELATOLAS COURIER αποκτά τη δυνατότητα μεταφοράς δεμάτων σε προϊόντα όπως φάρμακα, καλλυντικά και λοιπά θερμοευαίσθητα εμπορεύματα, βελτιώνοντας την εξειδίκευση της στον κλάδο παραφάρμακου και εισχωρώντας δυναμικά στον κλάδο πιστοποιημένης διακίνησης του φάρμακου».