Κοστολόγηση και μείωση μεταφορικού κόστους

Η Delatolas αναγνωρίζοντας πως η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ανάπτυξης των στελεχών και των επιχειρήσεων έδωσε στους εργαζόμενούς της τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σεμινάριο “Κοστολόγηση και μείωση μεταφορικού κόστους” που διοργανώθηκε από το Supply Chain Institute με την επιστημονική υποστήριξη της Planning.

Το σεμινάριο στόχο είχε τον εφοδιασμό των συμμετεχόντων με πρακτικές γνώσεις και τεχνικές κοστολόγησης, όπως και μεθοδολογίες μείωσης κόστους.