Συνεργασία των Trade Logistics και Delatolas Express Cargo

H TRADE LOGISTICS και η DELATOLAS EXPRESS CARGO αποφάσισαν να προχωρήσουν σε στρατηγική συνεργασία, προσφέροντας στην Ελληνική αγορά Logistics υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Η ΤRADE LOGISTICS εταιρεία του Ομίλου FOURLIS η οποία διαθέτει μία από τις πιο σύγχρονες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένη, δυναμικότητας πενήντα χιλιάδων παλετοθέσεων, συνδεδεμένη με το Σιδηροδρομικό Δίκτυο, με υψηλές προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας, εγκαινιάζει την είσοδό της σε υπηρεσίες 3PL έχοντας ως συνεργάτη στην διανομή και μεταφορά την DELATOLAS EXPRESS CARGO, η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην Ελληνική Αγορά εδώ και μια δεκαετία, με συνεχή ανάπτυξη Αστικού και Πανελλαδικού Δικτύου Μεταφοράς και Διανομής, με ιδιόκτητο στόλο και σύγχρονα συστήματα POD.

Tο νέο σχήμα μεσω των συνεργιών και των οικονομιών κλίμακος που επιτυγχάνει, θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών Logistics, με προδιαγραφές που αλλάζουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα στην αγορά Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη χώρα μας.